Waveshare IMX219-160 Camera, 160° FOV, Applicable for Jetson Nano

  • IMX219-160 Camera, 160° FOV
  • 8 Megapixels, 160° FOV
  • Sensor: IMX219
  • Resolution: 3280 × 2464
  • Supports CM3/3+/4, Jetson Nano, Jetson Xavier NX